bioterra.ro Web analyticsfb fb

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA ASISTENTA MEDICALA GENERALA
Educaţia şi, în special, învăţământul superior au constituit dintotdeauna mândria,speranţa şi împlinirea idealurilor oricărei societăţi, universităţile având misiunea supremă de a forma elita profesionistă.
Având în vedere contextul politic,social şi economic al ţării noastre,
modificările radicale pe care sistemul de asigurări de sănătate le-a suferit în ceea ce priveşte organizarea,structurarea şi oferirea serviciilor de sănătate, avem nevoie de o noua viziune asupra ingrijirii omului si invatamantului medical.
Infiintarea Facultatii de Asistenta Medicala Generala in cadrul Universitatii,,Biotera”va crea un climat academic propice formarii de noi generatii de asistenti medicali generalisti licentiati cu o pregatire profesionala de calitate,stimuland o imbinare echilibrata intre dezvoltarea personala si cea institutionala,reusind sa coaguleze valorile corpului didactic cu deplina transparenta decizionala.
In dezvoltarea unor curricule corespunzătoare nevoilor educaţionale atât pentru educaţia de bază cât şi pentru educaţia continuă a personalului medical(asistenti medicali,asistenti de balneofiziokinetoterapie)trebuie să luăm în considerare satisfacerea nevoilor actuale de sănătate ale populaţiei şi întâmpinarea nevoilor de sănătate din viitor.
De asemenea, pentru îmbunătăţirea îngrijirilor acordate pacienţilor,o condiţie sine qua non este responsabilitatea unui învăţământ universitar medical de calitate,responsabilitate ce revine cadrelor didactice in procesul de pregatire a studentilor.
Facultatea este locul unde se impune ca absolut necesara colaborarea dintre sistemul de invatamant si cel de sanatate,in scopul declarat al excelentei in educatie,cercetare si asigurarea unor ingrijiri superioare pacientilor.
Rolul de asistentă medicală - simplă executantă a unor tehnici dictate şi supravegheate de medic-nu mai este compatibilă cu realitatea actuală.
În funcţie de specificul fiecărui domeniu medical,asistenta medicala este pusă în faţa unor situaţii pentru gestionarea cărora este nevoie de competenţă şi profesionalism.
Principalele ratiuni pentru care se impune aprobarea infiintarii Facultatii de Asistenti Medicali rezida in:

 1. formarea asistentului medical generalist licentiat,pregatit calitativ superior(conform conceptului de nursing),absolut necesar pentru populatie si care sa raspunda cerintelor de competenta pe care reteaua de ambulator si reteaua clinica,de stat si privat,le au fata de cadrele de asistenta medicala.
 2. Transmiterea studentilor de notiuni teoretice in conformitate cu Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 in urmatoarele domenii:
  • conceptul de nursing privind:promovarea,mentinerea si recastigarea starii de sanatate,rolul asistentei medicale in invatarea pacientului pentru deprinderea procedurilor de autoangrijire pentru asigurarea independentei,respectand valorile individuale,familiale si ale comunitatii,promovarea educatiei sanitare la nivel individual,familial si comunitar;
  • discipline biologice:genetica,embriologie,anatomie,fiziologie, bacteriologie,virusologie,parazitologie,biochimie,biofizica,biologie celulara, fiziopatologie,anatomie patologica;
  • patologia umana:medicina interna,chirurgie,ATI,obstetrica-ginecologie,pediatrie,psihiatrie,gerontologie-geriatrie,epidemiologie, farmacologie,sanatate publica;
  • discipline social-umaniste: sociologie, psihologie generala si medicala,principii de administrare,principii de predare,legislatie socială si de sănătate,aspecte juridice ale profesiei(etica si deontologie);
  • legislatie sanitara:rolul,structura si functiile sistemului medical,intelegerea complementaritatii serviciilor de clinica si de ambulator,rolul asistentei medicale ca promotor a starii de sanatate;
 3. Dobandirea deprinderilor ingrijirii si aplicarea planului de nursing adaptat fiecarui pacient in parte prin activitatea desfasurata in:
  • sectia/clinica de chirurgie generală si de specialitate pe diferite profiluri de patologie;
  • sectia/clinica de medicina generala si de specialitate pe diferite profiluri de patologie;
  • sectia/clinica de pediatrie insistandu-se pe etapele de dezvoltare ale copiilor(diferentiat pe varste) si ingrijirea unor afectiuni;
  • abilitati de nursing intr-o familie cu un copil handicapat si in familiile care si-au pierdut un copil;
  • in case de copii unde se va instrui pentru asistarea copiilor cu deprivare emotionala;
  • in servicii de geriatrie/camine de batrani unde studentul va asigura ingrijirea/nursing specifica varstei a treia;
  • nursing la domiciliu pentru a asigura asistenta medicala profesionala,dobandirea de abilitati de comunicare necesare aplicarii ingrijirilor in functie de specificul individului,familiei sau comunitatii careia ii apartine acesta,a practicii nursing-ului, practicii Sanatatii Publice, Promovarii Sanatatii si Ingrijirilor Primare de Sanatate;
 4. Diversificarea paletei de optiuni pentru absolventii de liceu,in cadrul reformei globale a invatamantului romanesc.

1. Cadrul organizatoric,misiunea,viziunea,valorile

1.1 Se propune infiintarea Facultatii de Asistenta Medicala Generala in cadrul Universitatii,,Biotera”ca forma de invatamant superior,adresata acestui profil,fiind în concordanţă cu recomandările Uniunii Europene de a aborda specializarile reglementate sectorial,de asistenţii medicali generalisti,de pe o pozitie ştiinţifică,fapt ce conferă autonomie în activitatea de îngrijire a sanatăţii.
Disciplinele de învăţământ sunt prevazute într-o succesiune logică şi definesc competenţele generale şi de specialitate pe domeniul asistenţi medicali generalişti, în corelaţie cu competenţele studiilor universitare de masterat şi doctorat,compatibile cu cadrul calificărilor naţionale şi cu Programele similare UE, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
Ca urmare,educaţia medicală în această profesie s-a modificat radical,asistenta medicală trebuind să aibă solide cunoştiinţe atât în ştiinţele biologice fundamentale cât şi legate de domeniile sociale ale medicinii.

1.2 Misiunea
1.2.1. Misiunea Facultatii de Asistenti Medicali si modul in care se va dezvolta aceasta pe parcursul anilor va dovedi felul in care misiunea nobila si responsabila asumata,se va transforma in obiective astfel:

 • Formarea şi perfecţionarea de specialişti calificati in ingrijirea omului sanatos si a bolnavului(nursing)indiferent de varsta,atat pentru asistenta medicala primara cat si pentru cea secundara si tertiala,în sistemul de sănătate conform standardelor naţionale şi internaţionale;
 • Studentul va trebui sa demonstreze abilitatea de a imbina teoria cu practica(utilizand procesul de nursing)aplicand cunostintele teoretice prin modalitati concrete de ingrijire a persoanelor sanatoase si pacientilor,
  intelegand influentele pe care stilul de viata si conditiile de habitat le au asupra necesitatilor de ingrijire ale acestora;
 • In cursul activitatii practice studentul va fi instruit pentru:
  • acordarea de asistenta medicala in faza finala a vietii pentru a asigura o moarte demna pacientilor;
  • aplicarea principiilor de administratie medicala pentru a planifica ingrijirea medicala si a coordona activitatea cadrelor de asistenta medicala tinand cont de resursele existente;
  • identificarea necesitatilor individuale,familiale si comunitare precum si resursele necesare rezolvarii acestei nevoi
  • recunoasterea acelor nevoi ce necesita dirijarea spre alte categorii profesionale/servicii medicale din cadrul sistemului sanitar si spre serviciile sociale;
  • deprinderea atitudinilor de respect in relatia cadru de asistent medical-pacient,adoptand standardele corespunzatoare din punct de vedere cultural,religios,etic si profesional.
 • Se vor crea noi resurse pentru îngrijirile de sanatate (prin cresterea numarului de asistenti medicali cu studii superioare,prin imbunatatirea pregatirii continue postuniversitare prin titluri precum profesor,conferentiar, sef de lucrari, asistent universitar);
 • Se vor crea structuri deosebite de ingrijire(organizarea activitatilor in spitale clinice/sectii clinice;dotarea cu aparatura de inalta performanta, imbunatatirea competentelor personalului medical);
 • Se vor imbunatati procedurile de ingrijire(cresterea concurentei intre profesionisti prin cresterea nivelului de pregatire si instruire continua; imbunatatirea gradului de aplicarea protocoalelor de ingrijire- abordare interclinica- dar si gradul de corectitudine in aplicarea acestora);
 • Imbunatatirea rezultatelor de ingrijire(dobandirea continua de noi cunostinte,abilitati si atitudini care sa le permita asistentilor medicali generalisti licentiati practicarea competenta a profesiei);
 • Cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile de nursing(abordarea multidisciplinara in localitatea de domiciliu,cresterea satisfactiei pacientilor ca o consecinta a cresterii calitatii serviciilor de ingrijire si sanatate);
 • De a dezvolta cercetarea ştiinţifică în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale şi în colaborare cu instituţiile similare din tara şi din străinătate;
 • De a promova valorile general-umane,spiritul gândirii critice şi libera expresie;
 • De a fi receptivi la aspiraţiile şi necesităţile comunităţii academice.

1.2.2. Misiunea Facultatii de Asistenti Medicali se va realiza prin forma de invatamant de zi(4 ani)pentru a pregati absolventi in domeniul de nursing general,de utilitate practica,raspunzand nevoilor societatii.
În realizarea misiunii sale,Facultatea de Asistenti Medicali îşi propune următoarele obiective:

 • aplicarea reformei curriculare în concordanţă cu cerinţele nationale si europene;
 • orientarea spre excelenţa predării,cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale prin acţiuni concrete în ceea ce priveşte:
 • selecţia şi pregătirea cadrelor didactice;
  • motivarea tinerilor cadre didactice si cercetatori in nursing;
  • formele de organizare ale procesului didactic;
  • învăţământul postuniversitar;
  • lărgirea ofertei academice a facultăţii;
  • cercetarea ştiinţifică in nursing;
  • ingrijiri/nursing de specialitate;
  • informatizarea structurilor componente.
 • promovarea în cadrul învăţământului medical a spiritului democratic universitar,a libertăţilor academice şi deschiderii spre spaţiul european şi internaţional;
 • îmbunătăţirea managementului şi administrării resurselor la nivelul facultăţii;
 • promovarea imaginii ofertei academice a facultăţii.

Pentru a atinge aceste obiective strategice este necesară dezvoltarea de valente instituţionale cu caracter general si anume: flexibilitatea şi adaptabilitatea structurilor facultăţii,prin implementarea unui management academic bazat pe o comunicare eficientă, stabilirea de etape strategice pe termen scurt, mediu şi lung.

1.3 VIZIUNE
Planul managerial de dezvoltare institutionala si organizationala a Facultatii de Asistenta Medicala Generala,se va realiza in corelatie cu actele normative prevazute in declaratia de la Lisabona,in declaratia de la Bologna privind Formarea Ariei Europene a Invatamantului Superior (ERA) precum si a altor acte normative,urmarind 6 directii principale:

 • structura institutionala;
 • activitatea didactica;
 • politica resurselor umane;
 • dezvoltarea cercetarii;
 • activitatea academica;
 • colaborarea institutionala;

1.4 Valorile

 • Calitatea - promovarea unei culturi a calităţii în toate domeniile de activitate.
 • Excelenţa - element de referinţă în toate activităţile universităţii.
 • Performanţa instituţională prin aderarea la standardele internaţionale.
 • Creativitatea şi inovaţia în activitatea de instruire,cercetare ştiinţifică,nursing şi management.
 • Responsabilitatea individuală şi instituţională.
 • Satisfacţia beneficiarilor.
 • Motivarea şi dezvoltarea comunităţii academice.
 • Lucrul în echipă şi comunicarea intra- şi inter-instituţională.
 • Parteneriatul proactiv cu instituţii academice,organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi din străinătate.

2. DOMENII DE DEZVOLTARE, OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE
Strategia de dezvoltare a ,,Universităţii Biotera” este orientată spre asigurarea calităţii şi performanţei tuturor activităţilor - didactică, ştiinţifică, şi a managementului instituţional, pentru a se integra cu succes în Spaţiul European al Învăţământului Superior.
Îndeplinirea prioritătilor europene prin: adaptarea sistemului celor trei cicluri de formare,asigurarea calitătii si recunoasterea europeană a calificărilor conform descriptorilor de competentă profesională in nursing din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medico-farmaceutic din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013.
Domeniile strategice de dezvoltare sunt:
 • învăţământul universitar şi postuniversitar;
 • formarea continuă a asistentilor medicali licentiati;
 • cercetarea ştiinţifică in nursing;
 • resursele umane;
 • managementul instituţional;
 • cooperarea internaţională.

Obiectivele strategice punctuale propuse anterior pot fi atinse si realizate pe baza aplicării următoarelor principii generale:

 • Desfăşurarea activităţilor educaţionale şi de cercetare in nursing se va derula sub imperiul parametriilor de calitate,diseminaţi şi monitorizaţi prin comisiile de specialitate ale facultatii.
 • Transparenţa în procesul decizional al structurilor de conducere şi în toate activităţile didactice şi ştiinţifice atat din cadrul facultatii cat si al universitatii;


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".