bioterra.ro Web analyticsfb fb

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURESTI
PREZENTAREA FACULTATII DE DREPTFacultatea pregateste specialisti in drept care pot opta pentru o gama larga de profesii: avocati ,notari, consilieri de intreprinderi ,functionari publici,cadre didactice, magistrati, cercetatori .Studiile se finalizeaza cu diploma de licenta, in organizare proprie, recunoscuta atat de Ministerul Educatiei ,Cercetarii si Inovarii ,cat si in strainatate, care le permite absolventilor accesul la cursurile masterale atat in cadrul Universitatii noastre, cat si in cadrul altor universitati din tara si strainatate, precum si la studiile doctorale.

Facultatea de Drept este componenta a Universitatii Bioterra, infiintata in anul 1990 ca prima institutie de invatamant superior non-profit din Romania.

Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea si perfectionarea procesului didactic in raport cu noile fenomene social-economice reflectate in reglementarile juridice in vigoare sau in curs de promulgare.

Studiile si articolele revistei Bioterra (in limba engleza) si cele publicate in seria Analelor Universitatii Bioterra ,se constituie ca cercetare stiintifica fundamentala avand ca obiect principalele institutii juridice.

Incepand cu anul universitar 2001 facultatea a aderat la Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS), in concordanta cu care s-a elaborat planul de invatamant si care este menit sa asigure studentilor posibilitatea de a studia si in alte centre universitare din tara si strainatate.

In cadrul cursurilor se insista pe aprofundarea cunostintelor privind legislatia europeana, tocmai pentru aceasta fiind introdusa o disciplina obligatorie-Dreptul Comunitar.Se pune accent pe aceasta problema deoarece integrarea in structurile Uniunii Europene presupune realizarea unei compatibilitati atat la nivelul legislatiilor, cat si la nivelul specialistilor din domeniu, in interiorul Uniunii Europene.

Performantele obtinute in activitatea didactica, de cercetare stiitifica, de conducere si de organizare a procesului de invatamant, au constituit motive intemeiate ca Universitatea Bioterra sa fie inclusa printre universitatile acreditate prin Legea 480 din 17.07.2002, ca parte componenta a sistemului national de invatamant. Facultatea de drept, infiintata in 1998 a fost acreditata in anul 2005.

Prin crearea unui sistem educational juridic competitiv Facultatea de Drept pregateste viitori specialisti in domeniul cercetarii, teoriei si practicii juridice, cu reale competente in promovarea valorilor democratice ale statului de drept si adaptarea profesionala la noile cerinte impuse de dezvoltarea sociala actuala.

Facultatea are ca misiune atat pregatirea profesionala de specialitate a studentilor cat si dezvoltarea nivelului cultural-stiintific al acestora.

Specializarea Drept din cadrul Facultatii de Drept, in scopul indeplinirii misiunii sale, isi propune pregatirea unor specialisti redutabili in acest domeniu.

Programele de studii de licenta sunt detaliat formulate in functie de rezultatele asteptate prin invatare si corespund unei calificari universitare.

Facultatea are ca misiune pregatirea profesionala de specialitate a studentilor si dezvoltarea nivelului cultural-stiintific al acestora, fiecare program de studiu avand la baza corespondenta intre rezultatele invatarii si calificarea universitara urmarita.

Obiective generale ale planurilor de invatamant sunt:

• pregatire teoretica si practica de buna calitate;
• asigurarea unui cadru educational competitiv si eficient al procesului de invatamant ;
• asigurarea integrarii rapide a studentilor in activitatea profesionala.
Obiective specifice ale planurilor de invatamant sunt:
• deprinderea cu lucrul in echipa;
• stapanirea cunostintelor fundamentale doctrinare,legislative si jurisprudentiale;
• capacitatea de a concepe si redacta acte procesuale si procedurale;
• capacitatea de a sustine cu probitate un caz;
• capacitatea de a desfasura activitati de cercetare stiintifica;
• abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinara a institutiilor dreptului;
• aptitudinea de a lucra in echipa si in mediu solicitant;
• reprezentarea importantei sociale a profesiilor juridice;

Parcurgerea acestui plan de invatamant asigura pregatirea necesara pentru a ocupa ,la absolvire , locurile scoase la concurs in Romania , in toate statele membre ale UE, cat si la institutiile UE.
Facultatea de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizarii si desfasurarii activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si practico-aplicativa, precum si de cadre didactice cu inalta specializare.
Facultatea si-a propus sa realizeze formarea specialistilor in domeniul dreptului, in concordanta cu nevoile studentului, cu luarea in considerare a tehnologiilor informationale si a stiintei comunicarii.


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".