bioterra.ro Web analyticsfb fb

UNIVERSITATEA BIOTERRA - Bucuresti, acreditata prin Legea 480 /2002 ,
publicata in M.O. nr. 518/17.07.2002,
anunta organizarea urmatoarelor
CURSURI UNIVERSITARE DE MASTERAT: pentru anii univ. 2022/2024


1. INVESTIGAREA ACTELOR DE TERORISM SI SECURITATE PUBLICA , cu durata de 3 semestre , cursuri de zi;
Plan invatamant


2. MANAGEMENT PERFORMANT IN ALIMENTATIE PUBLICA, AGROTURISM SI PROTECTIA CONSUMATORULUI, cu durata de 4 semestre , cursuri de zi;
Plan invatamant


3. INSPECTIE, EXPERTIZA SI LEGISLATIE IN SIGURANTA ALIMENTELOR, PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA CONSUMATORULUI, cu durata de 4 semestre, cursuri de zi.
Plan invatamant


Cursurile de masterat sunt organizate si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5224/29.08.2011 publicat în M.O. nr. 617bis/31.08.2011. Studiile universitare de masterat asigura aprofundarea cunostintelor in domeniul agroturismului, controlului produselor alimentare, bioterorismului, stiintelor juridice , administrative si politienesti.

Planurile de invatamant si programele analitice asigura aprofundarea cunostintelor din domeniul studiilor de licenta si obtinerea de competente complementare in domeniul studiat.

Obiectivele cursului sunt : formarea unor abilitati privind utilizarea corecta a concepetelor folosite in domeniul respectiv studiat , abordarea teoretica si practica a intregului mecanism al managementului , securitatii , dezvoltarea potentialuilui individual in activitatea de cercetare stiintifica asimilta domeniului, formarea unor abilitati si deprinderi privind insusirea metodologiei de elaborare a proiectelor structurale cu finantare europeana.

Pe langa profesorii titulari de disciplina sunt invitati pentru a sustine prelegeri , specialisti de notorietate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei etc.

Cursul de masterat se adreseaza absolventilor cu diploma de licenta , care lucreaza in activitati circumscrise domeniului de referinta , care doresc aprofundarea unor cunostinte dobandite in urma studiilor universitare , dobandirea de noi cunostinte in cadrul tendintelor actuale , care isi desfasoara activitatea in turism , agroturism ,in institutiile administratiei publice centrale si locale,functionarilor din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale,alte categorii de persoane.

Disciplinele de studiu in cadrul masteratului urmaresc anumite obiective generale, precum: abilitati superioare de cercetare independenta , elaborarea de studii si rapoarte publicabile sau aplicabile profesional, familiarizarea cu cele mai noi si avansate dezvoltari alecunoasteriiin domeniile respective.

Un accent deosebit se va pune pe cercetarea stiintifica a masteranzilor care , impreuna cu cadrele didactice ,vor elabora lucrari de un nivel inalt stiintific, care trebuie sa se concretizeze in studii stiintifice publicate in reviste de specialitate.

Absolvirea unuia din aceste cursuri , unicate in invatamantul superior , le confera absolventilor posibilitatea de a se specializa intr-un domeniu atat de actual si de important , care in mod cert le va asigura un loc de munca intr-un domeniu prioritar, atat in tara noastra, cat si in strainatate.

Absolvirea cursului se finalizeaza printr-o lucrare de disertatie , care le va permite se obtina DIPLOMA DE MASTERAT in domeniu.

Prezentarea disertatiei trebuie sa evidentieze contributiile la realizarea ei, elemente de originalitate si chiar valorificarea cercetarii stiintifice a masterandului.

Cursul de masterat se desfasoara pe parcursul a 3, respectiv 4 semestre.

Inscrierile se fac la Sediul Universitatii Bioterra, Str. Intrarea Nicolae Sutu, nr.11-15, Sector 1, Bucuresti, tel: 021/490.61.29, 021/269.34.47, 0721.331.173, 0788.496.643.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediei de la licenta, fiind considerati admisi candidatii care au achitat minim taxa pe primul semestru, pana la completarea locurilor aprobate.
Actele de inscriere : diploma de licenta in original sau copie (adeverinta de licenta pentru promotia 2022 ), supliment la diploma de licenta in original sau copie, diploma de bac in original sau copie, copie dupa certificatuil de nastere, certificat de casatorie sau hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui in copie, copie ci, adeverinta medicala, 3 foto tip buletin, dovada achitarii taxei de inscriere si dosar plic.

Taxa de inscriere : 200 lei.
Taxa scolarizare : 400 E / semestru pentru specializarile: „Management performant in alimentatie publica, agroturism si protectia consumatorului˝ si „Inspectie, expertiza si legislatie in siguranta alimentelor, protectia mediului si protectia consumatorului˝.
Taxa scolarizare : 500 E / semestru pentru specializarea „Investigarea actelor de terorism si securitate publica˝.Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".