bioterra.ro Web analyticsfb fb

Raportul Rectorului, perioada 2023-2024
[click aici pentru organigrama in format pdf]
[Film de prezentare a Universitatii Bioterra]

PREZENTAREA INSTITUTIEI DE ÎNVATAMÂNT SUPERIOR
"UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURESTI"


1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Universitatea Bioterra Bucuresti este o institutie de învatamânt superior relativ tânara, la început fiind componenta a Fundatiei Universitare Bioterra Bucuresti, care a luat fiinta în urma initiativei unor personalitati marcante ale vietii didactice si stiintifice din domeniul bioingineriei aplicate, ingineriei economice, turismului rural, industriei alimentare, controlului fitosanitar si zooveterinar al alimentelor, dreptului si legislatiei. Statutul si structura Fundatiei Universitare Bioterra a fost legalizata conform procedurilor legale prin Sentinta Civila nr. 88 din 19 mai 1994 a Judecatoriei Sectorului l Bucuresti, dosarul nr. 96/P.J./1994. Odata cu implementarea si dezvoltarea sistemului de autorizare si acreditare a specializarilor din învatamântul superior, sistem coordonat de C.N.E.A.A., specializarile ce functionau în cadrul U.B.B. au fost autorizate sa functioneze provizoriu prin H.G. nr. 294/1997 publicata în M.O.R. partea I nr. 130 / 25.06.1997 si în toate celelalte Hotarâri de Guvern aparute pâna în 2002.
În anul 2002, dupa parcurgerea tuturor etapelor de acreditare, Universitatea Bioterra din Bucuresti a fost acreditata prin Legea 480/2002, publicata în Monitorul Oficial al României nr.512 din data de 17 iulie 2002. Conform art. l al acestei legi, Universitatea Bioterra din Bucuresti este: " Institutie de învatamânt superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de învatamânt ", cu sediul în Bucuresti, str., Gârlei, nr. 81, sect. I.

1.1. Denumirea si sediul furnizorului de educatie
În structura Universitatii Bioterra sunt cuprinse conform prevederilor din legea de înfiintare si H.G. nr. 635/2008, publicata în M.O.R. partea I, nr. 834/11 decembrie 2008, urmatoarele facultati acreditate:

- Facultatea de Management Agroturistic acreditata în anul 2002 o data cu promulgarea legii 480/2002, cu specializarea Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism, în domeniul de licenta Inginerie si management, având durata de studii de 4 ani la cursuri de zi si fara frecventa, respectiv 240 credite;

- Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare acreditata în anul 2005 de C.N.E.A.A., cu specializarea Ingineria Produselor Alimentare, în domeniul de licenta Ingineria produselor alimentare, având durata de studii de 4 ani la cursuri de zi, respectiv 240 credite;

- Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare acreditata în anul 2005 de C.N.E.A.A., cu specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, în domeniul de licenta Ingineria produselor alimentare, având durata de studii de 4 ani la cursuri de zi si fara frecventa, respectiv 240 credite;

- Facultatea de Drept acreditata în anul 2005 de C.N.E.A.A., cu specializarea de Drept, în domeniul de licenta drept, având durata de studii de 4 ani la cursuri de zi si fara frecventa, respectiv 240 credite.

Universitatea Bioterra Bucuresti mai are în componenta urmatoarele facultati si specializari autorizate:
Facultatea de Management Agroturistic din Focsani, jud. Vrancea, cu specializarea Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism;

Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria, jud. Teleorman, cu specializarea Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism;

Facultatea de Management Agroturistic din Slobozia, jud. Ialomita, cu specializarea Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism;

Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din Alexandria, jud. Teleorman, cu specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare;

Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din Slobozia, jud. Ialomita, cu specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare;

Specializarile prezentate, au aparut pe parcursul anilor, începând de la autorizare pâna la acreditare în Hotarârile de Guvern care reglementau aceste aspecte, dintre care se pot enumera: H.G.535/1999, H.G.379/2000, H.G. nr. 916/2005, H.G. 676/2007, H.G. nr. 635/2008.

Referitor la specializarile ce functioneaza în structura facultatilor din Universitatea Bioterra Bucuresti, trebuie precizat faptul ca aceasta universitate a fost initiatoarea a doua specializari unicat si anume: Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism si Controlul si Expertiza Produselor Alimentar, specializari ce au cunoscut o recunoastere imediata înca de la înfiintare, prin numarul studentilor înscrisi, dar si prin faptul ca o serie de facultati din cadrul universitatilor de stat (U.S.A.M.V. Bucuresti; U.S.A.M.V. Cluj, etc.) au autorizat si desfasoara studii de licenta la cele doua specializari înfiintate de Universitatea Bioterra Bucuresti.

Facultatea de Asistență Medicală Generală. Funcționarea facultății în cadrul UBdB reprezintă o mare realizare in formarea de specialiști cu inalta calificare, care lucrează în marile complexe atât în țară cât și în străinătate, a unor centre medicale, puncte de prim ajutor, etc. Cresterea numerica a instituțiilor de învățământ medical superior cu diverse specializari constituie o necesitate imperativă, atât pentru țara noastră cât și pentru alte zone de pe planetă, având în vedere că numărul de specialiști în acest domeniu este încă foarte mic. Grija față de bolnav, recuperarea acestuia după anumite accidente, boli grave etc. este o obligație majoră a oricărui lucrător în domeniul Sănătății.

Asemenea accidente nedorite dar extrem de frecvente care au loc zilnic în orice împrejurare impun cu necesitate creșterea numărului de speciliști în Nursing și implicit dotarea centrelor medicale, a cabinetelor, a spitalelor, etc. cu echipamente de prim ajutor este o altă sarcină importantă a tuturor care lucrează în domeniul Sănătății și al protecției omului.

Internaționalizarea UBdB prin învățământ în limba engleză

Facultatea de Informatică – specializarea Informatică aplicată. Pregătirea este asigurată în specialitatea informatică. Competențele dobândite de absolvenții acestei specializări le oferă o mare posibilitate de insertie pe piața muncii. Există o cerere msivă de specialiști în domeniul Informaticii applicate în mediul socio-economic, industie, învățământ, sănatate și alte domenii de interes major. Specialiștii din acest domeniu au o remunerație conform cu importanța deosebită a specializării, care în ultima vreme a înregistrat o explozie în domeniile de vârf ale economiei și o dinamică continuă a domeniului.
Facultatea de Drept – specializarea Drept European și Internațional. Pregătirea este asigurată în specializarea Drept. Prin intermediul acestei specializări se dorește a se studia normele Dreptului European și Internațional în termini de legislație și în special privind aplicabilitatea și transparența legilor naționale.
Facultatea de Asistență Medicală Generală. Funcționarea facultății în cadrul UBdB reprezintă o mare realizare in formarea de specialiști cu inalta calificare, care lucrează în marile complexe atât în țară cât și în străinătate, a unor centre medicale, puncte de prim ajutor, etc. Cresterea numerica a instituțiilor de învățământ medical superior cu diverse specializari constituie o necesitate imperativă, atât pentru țara noastră cât și pentru alte zone de pe planetă, având în vedere că numărul de specialiști în acest domeniu este încă foarte mic. Grija față de bolnav, recuperarea acestuia după anumite accidente, boli grave etc. este o obligație majoră a oricărui lucrător în domeniul Sănătății. Asemenea accidente nedorite dar extrem de frecvente care au loc zilnic în orice împrejurare impun cu necesitate creșterea numărului de speciliști în Nursing și implicit dotarea centrelor medicale, a cabinetelor, a spitalelor, etc. cu echipamente de prim ajutor este o altă sarcină importantă a tuturor care lucrează în domeniul Sănătății și al protecției omului.


1.2. Misiune si obiective strategice
Pe parcursul desfasurarii activitatii, Universitatea Bioterra a reusit sa-si creeze propria personalitate si o solida pozitie în arealul învatamântului superior românesc, atât prin programele moderne de studiu si spatiile de învatamânt, dar mai ales prin corpul de cadre didactice care conduc si organizeaza activitatea didactica si de cercetare.

Misiunea didactica si de cercetare a universitatii consta în formarea de specialisti cu profil complex care pot sa utilizeze eficient si ecologic resursele naturale, materiale, financiare si umane, în traditia specifica poporului român, cu integrarea valorilor agro-alimentare, turistice si juridice într-o conceptie unitara a tuturor elementelor care concura la realizarea unor performante care sa fie viabile atât în Comunitatea Europeana cât si pe plan intern si international.

Misiunea de cercetare stiintifica
consta în organizarea si desfasurarea activitatilor de cercetare aplicativa si fundamentala, cu obtinerea de rezultate concrete în lucrari de consultanta stiintifica, expertize de specialitate, publicatii, precum si în cadrul reuniunilor interne si internationale, congrese, simpozioane, mese rotunde etc.

Programele de studiu urmaresc promovarea specializarilor din structura, precum si a altor noi specializari cerute de piata, asa cum au fost promovate specializarile de Inginerie si Management Agroturistic si Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, care la data înfiintarii lor erau singurele din domeniu în arealul învatamântului superior românesc.

Prin structurile proprii se urmareste realizarea unei calitati superioare a procesului de învatamânt si a lucrarilor de cercetare, cu relevarea valentelor benefice, stimulatoare si regenerative specifice învatamântului superior.

Universitatea îsi propune ca, pastrând si dezvoltând continuu potentialul profesional si de cercetare stiintifica de care dispune, sa evolueze atât în ceea ce priveste consolidarea specializarilor pe care le ofera în prezent, cât si în ceea ce priveste organizarea unor noi specializari în cadrul institutiei.

Folosind permanent experienta valoroasa a învatamântului românesc, dar tinând cont si de integrarea României în Uniunea Europeana, programele de învatamânt sunt mereu actualizate, cu o încarcatura stiintifica si culturala autentica, astfel încât dupa parcurgerea anilor de studii, absolventii nostri, sa poata face fata sistemului concurential al economiei de piata.

Misiunea Universitatii Bioterra Bucuresti este de a crea si dezvolta un mediu de învatamânt si cercetare stiintifica pentru studenti, cadre didactice si cercetatori, la standarde de excelenta nationale si internationale.

In functie de facultatile componente si specializarile din cadrul acestora, Universitatea Bioterra Bucuresti are urmatoarele misiuni:
- Principala misiune pe termen lung, mediu si scurt a Facultatii de Management Agroturistic cu specializarea Inginerie si Management în Alimentatie Publica si Agroturism, este de a contribui imediat si eficace la diminuarea deficitului de cadre superioare cu înalta specializare în domeniul inginerie si management, capabile sa utilizeze în mod eficient resursele naturale, financiare si umane în scopul dezvoltarii retelei de alimentatie publica si agroturism moderne si eficiente, care sa poata sustine o activitate caracterizata printr-un management performant în acest domeniu. Prin disciplinele abordate în planul de învatamânt ca si prin practica de specialitate ce o efectueaza studentii se are in vedere punerea în valoare a resurselor turistice si agroturistice ale regiunilor tarii noastre.

- Principala misiune a Facultatii de Ingineria Produselor Alimentare cu specializarea Ingineria produselor alimentare este formarea de ingineri cu o înalta specializare în domeniul procesarii si valorificarii produselor alimentare, al tehnologiilor din industria alimentara, care se pot integra imediat în activitatea actualelor si viitoarelor societati comerciale din acest domeniu, capabili sa adopte în practica de productie cerintele impuse de integrarea României în U.E. Disciplinele privind obtinerea „Produselor ecologice” sunt prioritare în programele de învatamânt, având în vedere potentialul major pe care îl are tara noastra în acest domeniu, precum si cerintele pe piata U.E., la care trebuie sa raspundem prin aderare.


- Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare
cu specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, prima specializare acreditata de acest profil din învatamântul universitar românesc, are ca obiectiv strategic formarea unor specialisti cu înalta calificare profesionala, care sa asigure controlul si expertizarea calitatii produselor alimentare din societatile comerciale de profil, pe fluxul tehnologic de la producere, depozitare pâna la desfacere si valorificare, în scopul asigurarii sigurantei alimentare si protectiei consumatorilor, inclusiv în prevenirea bioterorismului alimentar.- Principala misiune a Facultatii de Drept cu specializarea "Drept" este de a asigura formarea unor juristi cu pregatire profesionala de stricta specialitate, pe toate domeniile vietii socio-economice, care sa fie competitivi la nivel intern si international, prezenta lor fiind necesara, conform standardelor impuse de U.E. si a unui stat de drept.

Totodata Facultatea de drept îsi propune prin specializarea „Drept” pregatirea unor specialisti redutabili în domeniul juridic, care sa cunoasca foarte bine dreptul românesc, dreptul european, doctrina de specialitate si jurisprudenta. Misiunea Facultatii de drept consta si în formarea studentilor ca specialisti de baza în societatea româneasca care sa fie calauziti în permanenta de spiritul dreptatii, cinstei si onestitatii, cunoasterea si respectarea legislatiei actuale în administratia centrala si locala, respectiv în unitatile publice si private cu personalitate juridica, astfel încât sa asigure substanta juridica necesara actului dreptatii.

În cadrul Planului strategic, elaborat pentru perioada 2008 - 2012, conducerea Universitatii Bioterra Bucuresti si-a propus sa asigure urmatoarele obiective prioritare:

• alinierea la standardele nationale si internationale privind parametrii de evaluare interna si internationala a continutului si calitatii programelor de studii;
• stabilirea de criterii unice de competenta profesionala în aprecierea, selectionarea si promovarea corpului academic si a personalului auxiliar, tehnico-administrativ si economic;
• perfectionarea corpului profesoral prin doctorat, stagii de pregatire si studii postuniversitare în tara si în strainatate;
• participarea la realizarea programelor de cercetare interne si internationale, pe baza de contracte, conform legislatiei în vigoare si a normelor stabilite de M.Ed.C.I.;
• educarea studentilor în spiritul cunoasterii, pretuirii, mentinerii si dezvoltarii patrimoniului national, precum si al protectiei mediului înconjurator;
• realizarea de schimburi reciproce de cadre didactice si studenti cu institutii de învatamânt superior similare, din tara si strainatate, în scopul perfectionarii, îmbunatatirii si modernizarii activitatilor didactice;
• promovarea democratiei participative si a pluralismului de opinii în rândul cadrelor didactice si studentilor;
• protectia social - economica a membrilor comunitatii academice, prin asigurarea conditiilor optime de afirmare si de desfasurare a activitatilor cu studentii;
• dezvoltarea si modernizarea bazei didactico-materiale si stiintifice, prin elaborarea si realizarea planului de investitii prevazut pe o perioada medie si de perspectiva;
• diversificarea surselor financiare cu venituri provenite din colaborari, sponsorizari si din activitatea de cercetare;
• ameliorarea continua a capacitatii institutionale prin implementarea unui sistem de management a calitatii prin care sa se poata asigura integrarea activitatii de educatie si cercetare în Spatiul European de Învatamânt Superior.

Misiunea si obiectivele asumate individualizeaza U.B.B. în cadrul Sistemului National de Invatamânt si în Spatiul European al Învatamântului Superior, planul strategic al U.B.B. pentru perioada 2007-2011, evidentiind acest fapt.

2. CAPACITATEA INSTITUTIONALA
2.1. Carta universitara si regulamentele specificate prin carta
Universitatea Bioterra Bucuresti, este singura universitate acreditata particulara din România, care a promovat facultati si specializari în domeniul agroalimentar, acest fapt este în deplina concordanta cu misiunea si obiectivele strategice pe care le promoveaza.

Universitatea Bioterra îsi desfasoara activitatea conform Legii 480/2002 de înfiintare, a Legii învatamântului nr.: 84/1995 cu modificarile ulterioare, a Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificarile ulterioare, Statutul Cadrelor didactice si a Legii 480/2006. In baza legilor mai sus mentionate, au fost elaborate: Carta Universitara care respecta reglementarile în vigoare, Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, ce constituie documentele de baza ale activitatilor desfasurate în cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti (U.B.B.).

3. CONDUCEREA SI ADMINISTRATIA, STRUCTURI MANAGERIALE
In spiritul misiunii si obiectivelor asumate, U.B.B. are un sistem de conducere coerent, transparent si integrat în scopul de a realiza o administratie eficace si eficienta, corespunzatoare unui management performant.

Structura institutionala a universitatii este stabilita prin Legea de înfiintare nr. 480/2002 si reglementarile proprii conferite de autonomia universitara.

Structura organizatorica a U.B.B. pe ramura academica este prezentata în Organigrama Universitatii, încadrata cu personal propriu rezultat în urma alegerilor, care corespunde din punct de vedere al calificarii profesionale, conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor prevazute.

Senatul U.B.B. reprezinta formatiunea cu gradul cel mai înalt de conducere a activitatilor academice si a fost ales în anul 2008, conform reglementarilor din Carta Universitara si a „Metodologiei de organizare si desfasurare a alegerilor organelor de conducere din U.B.B.

Prin alegerile din anul 2008, din Senatul U.B.B. fac parte 33 de membrii din care 8 studenti, componenta acestuia la nivelul anului 2008-2009.

Rectorul U.B.B., a fost ales în luna ianuarie 2008 si confirmat în functie prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii si Tineretului nr. 3284/25.02.2008

În U.B.B. au fost respectate dispozitiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere (Consiliul facultatii si Senat) precum si a cadrelor de conducere.

Personalul de conducere al Universitatii Bioterra (rector, prorector, decan, prodecan precum si sefii de catedra) este format din cadre didactice titularizate în învatamântul superior, cu norma de baza la institutie, sunt profesori sau conferentiari universitari titulari si nu se afla în conditii de rezervare a postului.

Reprezentantii studentilor ce fac parte din Senatul U.B.B. în numar de 8 (respectiv 25%), au fost alesi în mod democratic, propunerile si nominalizarile facându-se prin vot de catre Liga studentilor, iar la nivelul facultatilor, din Consiliul profesoral fac parte si studenti. Procedura de alegere a tuturor membrilor Senatului U.B.B., inclusiv a studentilor este democratica si transparenta, nediscriminatorie si nu limiteaza dreptul studentilor de a reprezenta si de a fi reprezentati.

Studentii iau cunostinta de toate deciziile Senatului U.B.B. prin participare directa la sedintele acestuia, la care sunt admisi si studentii care doresc acest lucru dar nu sunt membrii alesi. Informarea studentilor se realizeaza si prin alte metode, cum sunt: mijloace de afisare la avizierele Universitatii, publicarea pe site-ul U.B.B. a principalelor decizii ale Senatului, informari ale cadrelor didactice responsabile de anii de studii si informari ale decanului.

Personalul didactic îsi desfasoara activitatea conform statelor de functiuni elaborate de catedrele din componenta Universitatii Bioterra Bucuresti.

Biblioteca este încadrata cu personal cu studii superioare de biblioteconomie.

4. BAZA MATERIALA

Universitatea Bioterra Bucuresti, si-a dezvoltat permanent si într-o dinamica rapida construirea de spatii proprii alocate procesului didactic (sali de curs, laboratoare, sali de seminar) precum si în dotarea acestora la standardele impuse de promovarea unui învatamânt superior de înalta calitate.

U.B.B. la înfiintare a dispus de patrimoniu propriu conf. Art. 5 din legea 480/2002, în valoare la data respectiva de 46.949,3 milioane lei, format din bunuri imobile, bunuri mobile, imobilizari financiare si active circulante.

In perioada 2002-2008, patrimoniul U.B.B. a cunoscut o dezvoltare impetuoasa prin construirea si cumpararea de noi spatii dedicate activitatii didactice.

Dezvoltarea bazei materiale s-a realizat în concordanta cu misiunea si obiectivele strategice ale U.B.B. urmarindu-se asigurarea spatiilor de învatamânt si cercetare corespunzatoare specificului programelor de studii, prin sali de predare (curs sau seminar), laboratoare didactice si de cercetare, centre de practica si cercetare, camine studentesti si alte dotari sociale, în concordanta cu normele tehnice de siguranta si igienico-sanitare în vigoare, respectând diferentele dintre formele de învatamânt zi si frecventa redusa, respectiv obiectivele activitatii de cercetare.

Calitatea acestora este evaluata în functie de suprafata, volum, starea tehnica, numarul de studenti si personal didactic si de cercetare, diferentiate pe programe de studii si la nivel institutional prin raportarea la normele în vigoare. Dezvoltarea acestei baze materiale se urmareste si în perspectiva printr-o politica realista de investitii, pe baza veniturilor previzionate în Bugetul de venituri si cheltuieli

Salile alocate procesului didactic dispun de echipamente tehnice de învatare, predare si comunicare ce faciliteaza activitatea cadrelor didactice, marind gradul de interes si receptivitate al studentilor.

Laboratoarele didactice si de cercetare dispun de echipamente si mijloace de functionare corespunzatoare dotarilor existente în universitati dezvoltate de profil, din U.E.

Universitatea Bioterra dispune de soft-uri corespunzatoare disciplinelor de studiu, cu licente de utilizare, conform facturilor.

Conducerea Universitatii asigura multiplicarea cursurilor si celorlalte lucrari necesare procesului de învatamânt, elaborate de cadrele didactice si le pun la dispozitia studentilor într-un numar corespunzator.

În prezent, Universitatea Bioterra detine în proprietate totalitatea spatiilor de învatamânt, cu toate dotarile necesare. Spatiile de învatamânt, cladirile si terenurile apartinând Universitatii Bioterra Bucuresti au fost evaluate recente printr-un Raport de evaluare la data de 31.12.2008 de catre firma specializata „PRECISS Consulting SRL”, iar rezultatele au fost facute publice în aprilie 2009.

5. ACTIVITATEA FINANCIARA
U.B.B. dispune de surse de finantare proprii, suficiente pe termen scurt (anual) si în perspectiva (pentru urmatorii ani) pe care le aloca prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru realizarea în mod adecvat a misiunii si obiectivelor fixate, având o politica financiara realista în ceea ce priveste dezvoltarea bazei materiale si de investitii (Strategia financiara si de dezvoltare a bazei materiale din U.B.B). Bugetul de venituri si cheltuieli este aprobat de Senatul U.B.B., reglementarile acestuia fiind respectate pe parcursul anului financiar pentru care a fost elaborat.

U.B.B. ca persoana juridica de drept privat si utilitate publica este înregistrata prin cod fiscal si dispune de cont in banca, prin care se deruleaza activitatile financiare.

Activitatea financiara este evidentiata prin documentatie specifica aferenta sistemului de contabilitate, conform legislatiei în vigoare.

In principal veniturile sunt realizate din taxele de studii, cuantumul acestora fiind in concordanta cu costurile medii de scolarizare pe an universitar. Valoarea taxelor de scolarizare este aprobata de Senatul U.B.B. si este adusa la cunostinta studentilor prin diferite mijloace de comunicare.

Cheltuielile financiare sunt constituite în principal din cheltuieli aferente investitiilor si dotarilor necesare desfasurarii activitatilor didactice, precum si din cheltuielile realizate de scolarizarea personalului didactic auxiliar implicat în activitati didactice. Prin însasi legea de înfiintare, U.B.B. are caracter non-profit.

U.B.B. acorda cu consecventa sprijin material prin alocatii de la bugetul propriu studentilor, acesta constând in:

- reducerea taxei de scolarizare cu 10% pentru studentii care platesc integral taxa de scolarizare pâna la data de 15 octombrie a anului universitar;

- reducerea cu 25% a taxei de scolarizare pentru unul din studenti în cazul în care urmeaza cursurile programelor de studii din universitate frati, surori, sot si sotie, parinti si copii;

- acordarea de burse sociale constând în scutirea partiala sau totala de plata a taxei de scolarizare pentru studenti cu situatie familiala deosebita;

- acordarea de burse de merit ce constau în scutirea partiala sau totala de plata a taxei de scolarizare pentru studentii cu activitate profesionala deosebita (medie de absolvire a anului de studii peste 9,50 si prezenta buna la activitatile didactice).

6. STUDENTII
In ceea ce priveste recrutarea si admiterea studentilor în anul I de studii, U.B.B aplica o politica transparenta adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 6 luni înainte de admitere, prin popularizarea programelor de studii, conditiilor de admitere, facilitatilor ce le sunt acordate studentilor si nivelul taxelor de scolarizare

Admiterea se bazeaza exclusiv pe competentele de cunostinte si aptitudini proprii ale candidatului si nu aplica nici un fel de criterii discriminatorii.

Aplicând reglementarile legale în vigoare, admiterea în U.B.B se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente recunoscute de M. Ed.C.I..

Admiterea se face pe baza unei metodologii proprii de admitere, elaborata în concordanta cu legislatia în vigoare, respectiv Ordinul Ministrului M. Ed.C.T. emis în acest sens.

Finalizarea ciclului de licenta se realizeaza conform legislatiei actuale, respectiv Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 295/05.02.2007 si a Metodologiei privind sustinerea examenelor de finalizare a studiilor elaborate în conformitate cu ordinul mai sus mentionat.

Dupa promovarea examenului de licenta se completeaza formularele tipizate ale diplomelor, achizitionate cu aprobarea M. Ed.C.I..

 


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".